Aktualita

warning: Creating default object from empty value in /home/www/data/sk.utc.skasef/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Prospechové štipendiá pre 1. ročník

SMERNICA DEKANA č.1 EF
k prospechovým štipendiám v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 453/2005 Z.z. , § 2, 3, pre akademický rok 2006/07
PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA

Prospechové štipendium sa prizná študentovi 1. ročníka v letnom semestri za výborné plnenie študijných povinností v období zimného semestra.

Prospechové štipendium na EF poberá ten študent 1. ročníka, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  1. Je študentom študijného programu v prvom roku štúdia, študujúci v dennej forme štúdia.

Správa zo stretnutia ŠKASEF s vedením fakulty

Dňa 8.2. sa uskutočnilo stretnutie členov ŠKASEF a niektorých doktorandov s vedením fakulty zastúpeným p. dekanom J. Michalíkom, p. Trunkvalterom (prodekanom pre vzdelávanie) a p. Burym (prodekanom pre výskum). Tieto stretnutia budú náhradou za zmenenú podobu zasadnutia kolégia dekana, kde sa členovia ŠKASEF zúčastňovali.

Reč bola o chystanom novom vysokoškolskom zákone, ktorý by mal vstúpiť v platnosť už budúci akademický rok. Momentálne návrh zákona študujeme a v budúcnosti vám podáme zopár informácií.

RSS kanál

Na našej novej stránke je vám k dispozícii aj RSS kanál! Vďaka nemu získate prístup k aktualitám bez potreby našu stránku navštíviť. Stačí si len kanál pridať spôsobom obvylkým pre vašu čítačku kanálov. Ak používate Internet Explorer 7, stačí kliknúť na ikonu RSS na paneli nástrojov a postupovať podľa pokynov. Pre zastáncov FireFoxu je postup podobný, len že ikona sa nachádza v paneli adresy. Prípadne môžete kliknúť na následujúci odkaz:
http://skasef.utc.sk/?q=rss.xml

Syndikovat obsah