Dokument

warning: Creating default object from empty value in /home/www/data/sk.utc.skasef/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Študijné a skúšobné poriadky

Na Elektrotechnickej fakulte v súčasnosti prebieha štúdium dvoch typov. Prvý typ je štúdium podľa študijných odborov, ktorého posledné ročníky skončia v roku 2009, a druhý typ je štúdium podľa študijných programov, tj. trojstupňové štúdium, deliace sa na bakalárský, inžinierský a doktorandský stupeň. Študijné a skúšobné poriadky pre oba typy štúdia lišia, na stiahnutie ich nájdete tu:
Študijné odbory
http://www.fel.uniza.sk/www/referat_studijny_aktual/client-data/SSP_dobi...
Študijné programy

Akademický kalendár Elektrotechnickej fakulty

Akademický rok trvá od 1.9.2006 do 31.8.2007
Zápisy študentov do jednotlivých ročníkov:
1. ročník 12.,7.-, 13., 7. 2006
2. ročník 11., 12. 9. 2006
3. až 5. ročník:
ESI 13. 9. 2006
BMI, TM, M 14. 9. 2006
IZS 18. 9. 2006
T 19. – 21. 9 .2006
Zápis pre študentov Detašovaného pracoviska LM 8. 9. 2006
Zimný semester
Obdobie výučby 25.9. – 22.12.2006
Obdobie výučby pre externé štúdium 4.9. - 8.9. 2006 18.9. – 22.9. 2006
Skúšobné obdobie 2.1. – 9.2. 2007

Posudzovanie vynikajúcich študijných povinností za účelom vyplácania prospechových štipendií

Posudzovanie vynikajúcich študijných povinností za účelom vyplácania prospechových štipendií
$1.
Posudzovanie vynikajúcich študijných povinností sa riadi podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.453/2005 Zb., z 28.septembra 2005.

$2.
Prospechové štipendium sa priznáva desiatim percentám zo všetkých študentov Elektrotechnickej fakulty, ktorí sú zapísaní ako študenti dennej formy štúdia prvého (bakalárskeho) alebo druhého (inžinierskeho) stupňa štúdia.

$3.

Informácie o dianí na Žilinskej univerzite

8. februára sa na Žilinskej univerzite uskutočnila konferencia E-LEARN 2006 sa venovala novým poznatkom v elektronickom vzdelávaní na vysokých školách

Syndikovat obsah