Kto sme

warning: Creating default object from empty value in /home/www/data/sk.utc.skasef/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Kontakty

Máte hneď niekoľko možností, ako nás kontaktovať:

E-mail:

Icq:

  • ŠKASEF:
    281739152   

Osobne:

  • F212, počas semestra každý pondelok o 20:00

Niečo o nás

Sme Študentská komora Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Akademický senát EF je najvyšším samosprávnym orgánom EF voleným z členov jej akademickej obce.
Akademická obec je tvorená vysokoškolskými učiteľmi, vedecko-výskumnými pracovníkmi a ďalšími zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním s hlavným pracovným pomerom na EF, ďalej študentmi ŽU zapísanými na EF. Študentská komora AS EF zastupuje študentskú časť akademickej obce EF.

Členovia:
Erika Fullajtárová
Tomáš Ontko
Marek Jánoš

FTP server

Pre obyvateľov internátov VD prevádzkujeme FTP server, na ktorom sú prevážne fotky z našich akcií. Na serveri sú aj niektoré dokumenty o našej činnosti.
Prístupové údaje:
ftp://158.193.83.118
login: anonymous
passw: none

Syndikovat obsah