Správa zo stretnutia ŠKASEF s vedením fakulty

Dňa 8.2. sa uskutočnilo stretnutie členov ŠKASEF a niektorých doktorandov s vedením fakulty zastúpeným p. dekanom J. Michalíkom, p. Trunkvalterom (prodekanom pre vzdelávanie) a p. Burym (prodekanom pre výskum). Tieto stretnutia budú náhradou za zmenenú podobu zasadnutia kolégia dekana, kde sa členovia ŠKASEF zúčastňovali.

Reč bola o chystanom novom vysokoškolskom zákone, ktorý by mal vstúpiť v platnosť už budúci akademický rok. Momentálne návrh zákona študujeme a v budúcnosti vám podáme zopár informácií.
Ďalším bodom bol problém, ktorý sa objavil už druhý rok - prvé ročníky majú veľké problémy so zvládnutím matematiky. Slovom "veľke" sa nemyslí iba nutnosť pilne študovať. Úspešnosť na skúškach je veľmi malá a v súčasnosti v spoluprácii s vedením fakulty hľadáme zdroj problému. Nakoľko je známe, že úroveň stredných škôl klesá, dá sa očekávať relatívny nárast obtiažnosti zo strany študentov. O výsledkoch a ďaľších krokoch vás budeme informovať.
Veľmi častou otázkou býva možnosť prenášať si predmety zo súčasného tretieho ročníka inžinierskeho stupňa do ďalšieho ročníka, kedže terajší tretí ročník je "ohrozený druh" (je posledný podľa dobiehajúceho študijného poriadku). Odpoveď ja taká, že pokiaľ budete mať dostatočný počet kreditov (60) na postup do ďalšieho ročníka, môžete si preniesť tie predmety, z ktorých máte zápočet. Predmety, z ktorých nemáte ani zápočet, už nemôžete opakovať, lebo sa v budúcom akademickom roku vyučovať nebudú. V takom prípade sú len dve možnosti, z ktorých jedna je prestúpiť na bakalárske štúdium.
Na stretnutí zazneli aj kritické slová na účet internátov Veľký diel. Išlo najmä o neslušné až arogantné správanie zamestnancov UZVD ku študentom či niektoré veľmi pochybné body ubytovacej zmluvy. V tejto súvislosti sa chystá stretnutie s vedením UZ ŽU, ktoré by malo viesť k riešeniu týchto problémov. Ak máte k danej problematike čo povedať, napíšte nám na e-mail: skasef@dorm.utc.sk.
Zaujímalo nás, či sa nechystá zmena dĺžky štúdia, keďže sa prechádza na trostupňový systém štúdia, čiže sa doba štúdia skráti o jeden semester venovaný vypracovaniu bakalárskej práce. Dĺžka štúdia bola určená dohodou slovenských elektrotechnických fakúlt a takto bola zanesená do vysokoškolského zákona. Jeho dĺžka sa teda meniť v najbližšej dobe nebude.
Dekan EF pripomenul možnosť komerčne sa zapojiť do výskumných úloh, ktoré prebiehajú na jednotlivých katedrách. Podrobnosti hľadajte u vedúcich katedier. Podobne ako práca na projektoch sa ponúka aj možnosť asistovať pri výuke v laboratóriach, opäť platená. Odporúča sa šikovným študentom tretích a štvrtých ročníkov. Viac informácií sa dozviete na dekanáte fakulty, resp. od vedúcich katedier.
V najbližšej budúcnosti nás čaká stretnutie študentov EF s vedením fakulty zamerané najmä na problémy prvých ročníkov. Ponúkajú sa dve možnosti realizácie: večerné stretnutie na Gama klube alebo náhrada spoločnej prednášky prvých ročníkov. O podrobnostiach vás budeme informovať.

Prvé stretnutie v tejto podobe bolo plodné a budeme radi, keď aj vy prispejete pripomienkami či návrhmi, ktoré budeme vedeniu fakulty tlmočiť.

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování