ERASMUS

OZNAMUJEME ŠTUDENTOM DENNÉHO ŠTÚDIA NA ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTE ŽU, ŽE DŇA 22. 3. 2007 O 9.00 HOD. SA V ZASADAČKE EF ŽU (ND 117) USKUTOČNÍ KONKURZ NA VÝBER ŠTUDENTOV, KTORÍ BUDÚ MAŤ MOŽNOSŤ V AKADEMICKOM ROKU 2007/2008 ABSOLVOVAŤ ERASMUS ŠTUDIJNÝ POBYT NA NIEKTOREJ Z PARTNERSKÝCH ZAHRANIČNÝCH UNIVERZÍT. OBSAHOM KONKURZU BUDE NEFORMÁLNY POHOVOR VO ZVOLENOM CUDZOM JAZYKU. PRIHLÁŠKA A ZOZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT SÚ UVEDENÉ V PRÍLOHE.

PRE ZÁUJEMCOV O ERASMUS MOBILITU SA DŇA 19. 3. 2007, OD 14:00 DO 16:00 HOD. USKUTOČNÍ V NR1 CELOUNIVERZITNÉ INFORMAČNÉ STRETNUTIE, KTORÉHO HLAVNÝM CIEĽOM BUDE PREDSTAVIŤ PROGRAM ERASMUS. ÚČASŤ NA STRETNUTÍ JE POTREBNÁ !

POŽIADAVKY:
- do 20. 3. 2007 zaslať prihlášku s vyplnenými údajmi študenta na Referát pre zahraničné vzťahy EF (osobne: ND 121 alebo na e-mailovú adresu: Katarina.Ivaskova@fel.uniza.sk).
HODNOTIACE KRITÉRIA:
- priorita vyšších ročníkov a vyšších úrovní štúdia (PhD, Ing, Bc)
- znalosť cudzieho jazyka
- študijné výsledky

–––––––––––––––––––––––––––––––
BLIŽŠIE INFORMÁCIE o programe sú dostupné na
univerzitných stránkach - http://www.uniza.sk/projekty/zahr/socrates.html,
fakultných stránkach - http://fel.uniza.sk/index.php?&f_page=sokrates,
alebo osobne na Referáte pre zahraničné vzťahy EF – Katarína Ivašková (ND 121; tel. 513 2062, e-mail Katarina.Ivaskova@fel.uniza.sk)

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování