Povinne volitelné a výberové predmety

VYHLÁŠKA DEKANA EF č.2/2007

pre študentov 1., 2., 3. a 4. ročníka

Študenti 1., 2., 3. a 4. ročníka EF sa prihlásia na jednotlivé povinne voliteľné a výberové predmety pre akademický rok 2007/2008.

Termín prihlásenia: od 12.3.2007 do 15.3.2007
Miesto prihlásenia: na príslušných odborných katedrách.

doc. Ing. Ján MICHALÍK, PhD.
d e k a n
V Žiline 6.3.2007

POKYNY PRE PRIHLASOVANIE POVINNE VOLITEĽNÝCH A VÝBEROVÝCH PREDMETOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2007/08

POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ PREDMETY SA PRE AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 BUDÚ PRIHLASOVAŤ IBA FORMOU PRIHLASOVACÍCH LÍSTKOV (NIE ELEKTRONICKY).

1. Študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti 3. a 4. ročníka inžinierskeho štúdia si vyzdvihnú prihlášky na povinne voliteľné a výberové predmety na odborných katedrách ( VES, RIS, T, TEBI, ME )u študijných poradcov.
2. Vyplnené a podpísané prihlášky odovzdajú študenti tam, kde si ich prevzali (katedry).
3. V prípade, že prihláška nebude vypísaná a odovzdaná v termíne 12.3.-15.3.2007, študijný poradca študentovi predmety určí.

Študijní poradcovia pre pomoc pri výbere povinne voliteľných a výberových predmetov:

Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Študijný odbor: Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
Špecializácie : ET, EE, EP
Študijný program : Elektrotechnika
doc. Ing. Alena OTČENÁŠOVÁ, PhD.- ND 209
Katedra mechatroniky a elektroniky
Študijný odbor : Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
Špecializácia : Výkonové elektrotechnika
Študijný program : Elektrotechnické systémy v mechatronike
doc. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. - AB 30

Katedra riadiacich a informačných systémov
Študijný odbor: Informačné a zabezpečovacie systémy
Študijný program : Bezpečné riadenie procesov
Ing. Peter NAGY – AB 213
Katedra telekomunikácii
Študijný odbor: Telekomunikácie
Špecializácie : TT, RT
Študijný program : Telekomunikácie
doc. Ing. Daša TICHÁ, PhD. – ND 319B
Študijný program : Multimediálne technológie
Študijné oddelenie – ND 121A

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Študijný odbor: Biomedicínske inžinierstvo
Študijný program : Biomedicínske inžinierstvo
Ing. Dagmar FAKTOROVÁ, PhD. - AB 310
Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky
Študijný program : Autoelektrotechnika, Komerčná elektrotechnika

Ing. Milan CHUPÁČ, PhD. - ND 108
Ing. Milan ŠIMKO, PhD. - ND 108

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování