Podmienky postupu z 3. do 4. ročníka

VYHLÁŠKA DEKANA EF č.4/2007

pre študentov 3. ročníka inžinierskeho štúdia – postup do 4. ročníka v akademickom roku 2007/08

Nakoľko končí štúdium študijných odborov podľa Zákona 172/1990 Z.z. určujem podmienky postupu do 4. ročníka inžinierskeho štúdia podľa Študijného a skúšobného poriadku EF nasledovne:

Do štvrtého ročníka inžinierskeho štúdia budú zapísaní študenti, ktorí najneskôr ku dňu zápisu získali za tretí ročník druhého stupňa podľa platného študijného plánu minimálne 60 bodov. Nesplnené povinné predmety a príslušný počet povinne voliteľných predmetov za tretí ročník si študent zapíše vo 4. ročníku znova.
Podmienkou opätovného zapísania si nesplnených povinných a povinne voliteľných predemtov za 3. ročník je riadne udelenie započtov z týchto predmetov.
Pri nesplnení týchto podmienok postupuje sa v zmysle § 11 Študijného a skúšobného poriadku (skončenie štúdia).

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování