Nový vysokoškolský zákon

Rada vysokých škôl vydala na svojich stránkach pripomienkovú verziu nového vysokoškolského zákona. Hlavnou zmenou, ktorú študenti pocítia, bude zmena štatútu vysokých škôl na základe ich "produktov". Zavádza sa pojem "univerzitná vysoká škola", ktorá bude zastrešovať všetky vzdelávacie aktivity, tj. zabezpečovať všetky tri stupne štúdia (Bc., Ing., PhD.), habilitácie a pod. Neuniverzitné vysoké školy budú môcť zabezpečovať iba Bc. a Ing. študijné programy.
Ďaľší zmenou sú podmienky pre prijímanie na externé študium (max. 50% z počtu študentov na dennom štúdiu) a určovanie výšky poplatkov za externé štúdium vysokou školou. Taktiež sa zavádza pojem "elektronická prihláška na štúdium", ktorú ponúka už aj naša fakulta. Do zákona boli zaradené aj ustanovenia o zahraničných mobilitách, ktoré stavia študenta na stáži na rovnakú úroveň ako domácich študentov.
Štúdium prvého a druhého stupňa bude vyžadovať najmenej 18 hodín kontaktnej výučby. Ďalej sa upravujú podmienky pre skúšanie študentov prvého stupňa na štátnej skúške, najmä zloženie skúšobnej komísie.
V návrhu sú ďalej zmeny týkajúce sa akademickej samosprávy a zamestnaneckej časti. Za zmienku stojí úprava systému sociálnych štipendií, kde študent má právo na príspevok iba na prvé štúdium prvého stupňa. Nárok na štipendium stratia aj študenti, ktorý študujú dlhšie ako je štandartná dĺžka štúdia. V zákone je zachovaný systém motivačných štipendií platený zo štátnych zdrojov.
Pridávam aj link na návrh, ktorý zverejnila Rada vysokých škôl:
http://www.radavs.sk/materialy/ZVS/PracovnaVerziaZakona.pdf

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování