Akademický kalendár Elektrotechnickej fakulty

Akademický rok trvá od 1.9.2006 do 31.8.2007
Zápisy študentov do jednotlivých ročníkov:
1. ročník 12.,7.-, 13., 7. 2006
2. ročník 11., 12. 9. 2006
3. až 5. ročník:
ESI 13. 9. 2006
BMI, TM, M 14. 9. 2006
IZS 18. 9. 2006
T 19. – 21. 9 .2006
Zápis pre študentov Detašovaného pracoviska LM 8. 9. 2006
Zimný semester
Obdobie výučby 25.9. – 22.12.2006
Obdobie výučby pre externé štúdium 4.9. - 8.9. 2006 18.9. – 22.9. 2006
Skúšobné obdobie 2.1. – 9.2. 2007
Kontrola štúdia, povinná len pre 1.ročník 13. – 15.2 .2007
Prihlasovanie sa na pv a v predmety(1. 2., 3., 4.ročník) 12. – 15.3. 2007
Zmeny v pv a v predmetoch : do termínu zápisu jednotlivých ročníkov

Letný semester (okrem končiacich ročníkov)
Obdobie výučby 12. 2. – 11.5. 2007
Obdobie výučby pre externé štúdium 29. 1.- 2.2. 2007 12.2. – 16. 2. 2007
Skúšobné obdobie 14. 5. – 29.6. 2007
a v období pred zápismi
predpokladaný zač. výučby zim. sem 2007/2008 24. 9. 2007

Záver štúdia a letný semester pre 5. ročník IŠ a 3. ročník BŠ
Zadania DP a ZP do 22. 12. 2006
Odborná prax pre 3.ročník BŠ-TM 12. 2. – 16.3. 2007
Obdobie výučby 12. 2. – 30.3. 2007
Skúšobné obdobie 2. 4. – 13.4. 2007
Kontrola štúdia 17. 4. 2007
Odovzdanie DP a ZP 18. 5. 2007
Príprava na ŠS 21.5. – 8. 6. 2007
ŠS 11. 6. – 15. 6. 2007
Náhradný termín konania ŠS určí VK
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium 26. 6. 2007
Promócie 28., 29. 6. 2007
Prijímacie skúšky 21. 6. – 22. 6. 2007
2. kolo PS 3. 9. 2007
PS – z BŠ na IŠ 6. 9. 2007
Vybrané termíny z príkazu rektora č. 3/99
• medzifakultné dohody (predbežné) 15. 2. 2006
• spracovanie učebného plánu pre rozvrh hodín do 1. 3. 2006
• zostavenie informačnej brožúry v elektron. forme do 31. 3. 2006
• potvrdená dohoda medzi fakultami o vzájomnom
zabezpečení výučby do 15. 4. 2006
• stanovenie volit. predmetov pre ak. r. 2006/07 do 15. 4. 2006