Informácie o dianí na Žilinskej univerzite

8. februára sa na Žilinskej univerzite uskutočnila konferencia E-LEARN 2006 sa venovala novým poznatkom v elektronickom vzdelávaní na vysokých školách
• 8. februára sa taktiež uskutočnil seminár „Doktorandské štúdium vo svetle bolonského procesu“, ktorý sa venoval výlučne doktorandskému štúdiu; diskutovalo sa najmä o súčasnom postavení doktorandov na vysokých školách, o nových zmenách, ktoré by mali priniesť ich podporu v spoločnosti založenej na poznatkoch i o sociálnych problémoch a samotnom statuse doktoranda ako študenta 3. stupňa vzdelávania.
• Vedenie Žilinskej univerzity prijalo dôležitý a významný záväzok o budovaní campusu – univerzitného priestoru na Veľkom Diele. Záväzok spočíva v investícii vo výške 30 mil. Sk ročne, ktoré budú vyčlenené z rozpočtu ŽU. Doteraz nebol prijatý podobný záväzok čo spôsobovalo nemalé ťažkosti vo financovaní rozostavaných objektov a neumožňovalo tak ďalšie budovanie campusu.
• Akademický senát Žilinskej univerzity odsúhlasil verejný odpredaj týchto budov: Budova stredoškolských internátov na Hlinách, bývalé priestory ŽU na Sasinkovej ulici a budovu bývalého rektorátu na Moyzesovej ulici. Na uvedené objekty je vyhlásená verejná súťaž, získa ich záujemca s najvyššou finančnou ponukou. Získané prostriedky budú investované do výstavby nových objektov na Veľkom Dieli.
• V súčasnom období sa 2 uchádzači uchádzajú o prevádzkovanie stravovacieho zariadenia na ŽU. Základnou podmienkou je zachovanie pôvodných poskytovaných služieb, zachovanie zamestnancov v pracovnom pomere a zachovanie pôvodnej ceny stravovania. Zároveň sa v tomto období kolauduje výdajňa stravy v budove rektorátu na Veľkom Diele, ktorá by mala byť onedlho prístupná aj pre študentov.
• V priebehu mesiaca apríl 2006 sa uskutočnia na ŽU voľby rektora. Celý priebeh volieb koordinuje návrhová komisia, ktorá je zložená z členov AS ŽU. Zastúpenie v nej majú aj študenti. Po uzatvorení návrhov budú kandidáti predstavení na verejnom stretnutí pre všetkých študentov a pedagógov. Podrobnosti o čase a mieste stretnutia budú včas upresnené.
• 9. marca 2006 navštívi ŽU spoločnosť Dividend Group, ktorá spravuje viacero stavebných a strojárskych spoločností na Slovensku i v Európe a má záujem o našich študentov. Stretnutie sa uskutoční o 16.00 hod. v budove rektorátu, na prízemí na Ústave konkurencieschopnosti a inovácií ŽU.
• 23. marca 2006 sa uskutoční stretnutie s francúzskym attaché, ktorý predstaví štipendijný študijný program „n+i“. Podrobnosti budú uverejnené na plagátoch.
• 10. – 12. mája 2006 navštívi ŽU delegácia z Európskej asociácie univerzít, ktorá bude hodnotiť kvalitu vysokej školy podľa európskych pravidiel. Žilinská univerzita sa tak opäť začlení medzi významné európske univerzity, ktorej vzdelávacie postupy sú overené významnou európskou inštitúciou.
• Študenti, ktorí parkujú na Veľkom Dieli za rampami, budú pokutovaní za parkovanie, nakoľko tieto parkoviská sú určené len zamestnancom ŽU !
• Onedlho bude v testovacej prevádzke linka MHD, ktorá bude premávať z Hájika až k Žilinskej univerzite. Ak bude dostatočný záujem, linka sa zachová.
Žilina, 6. marca 2006 Bc. Jaroslav Juriga
predseda študentská časť Akademického senátu ŽU