Študijné a skúšobné poriadky

Na Elektrotechnickej fakulte v súčasnosti prebieha štúdium dvoch typov. Prvý typ je štúdium podľa študijných odborov, ktorého posledné ročníky skončia v roku 2009, a druhý typ je štúdium podľa študijných programov, tj. trojstupňové štúdium, deliace sa na bakalárský, inžinierský a doktorandský stupeň. Študijné a skúšobné poriadky pre oba typy štúdia lišia, na stiahnutie ich nájdete tu:
Študijné odbory
http://www.fel.uniza.sk/www/referat_studijny_aktual/client-data/SSP_dobi...
Študijné programy
http://www.fel.uniza.sk/www/referat_studijny_aktual/client-data/SSP_dvoj...