Študentská komora Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty
Informácie pre študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

Voľby zástupcov do Študentskej Komory Akademického Senátu Elektrotechnickej Fakulty

Milí študenti, do radov ŠK AS EF sa budú prijímať noví členovia. Uzávierka podania nominácií je 30.4.2008 a voľby sa budú konať dňa 6.5.2008. Bližšie informácie získate na našej stránke, na nástenkách alebo na izbe G321.

Výsledky volieb do ŠRVŠ

Výsledky volieb:

1. Mário Humenský (Katedra Riadiacich a Informačných systémov)……...…19 hlasov

2. Marek Jánoš (Katedra Telekomunikácií) .......................................................13 hlasov

Novým členom ŠRVŠ je:
Mário Humenský (Katedra Riadiacich a Informačných systémov, 3. ročník)

Voľby do Študentskej Rady Vysokých Škôl

Vážení študenti, dňa 7.4.2008 sa budú konať voľby do ŠRVŠ a to od 20:00 do 21:00, na internátoch VD, miestnosť F 212. Našimi kandidátmi sú Mário Humenský a Marek Jánoš. Všetkých Vás samozrejme srdečne pozývame, aby ste si zvolili svojho zástupcu. :)

KELI 2008

Nemecká organizácia VGB usporadúva konferenciu Electrical Engineering, Instrumentation and Control. Pre študentov elektrotechniky so záujmom o aplikáciu v elektrárňach poskytujú granty pre účasť na tejto konferencii.

Témy, dátum ako aj kontaktné informácie sa nachádzajú tu:http://www.vgb.org/vgbmultimedia/Veranstaltungen/Ank_A4_KELI2008_e-view_image-1-called_by-vgborg-original_site--original_page-11673.pdf.

6. ples elektrikárov

Milí študenti, srdečne Vás pozývame na 6. ples elektrikárov, ktorý sa uskutční dňa 15.11. 2007, v dome techniky o 19:3. Cena vstupenky je 350 SK a môžete si ju zakúpiť na internátoch VD izba G 321 a taktiež lístky do tomboly.

Syndikovat obsah