Zápisnica z volieb v Liptovskom Mikuláši do Študentskej Komory Akademického Senátu Elektrotechnickej fakulty

Zápis o voľbách do Študentskej Komory Akademického Senátu Elektrotechnickej fakulty 2008 na detešovanom pracovisku Liptovský Mikuláš

Na svojom stretnutí konanom dňa 31.3.2008 ŠKASEF zvolila volebnú komisiu v zložení: Ján Samoľ,Mário Humenský,Marek Jánoš. Do termínu pre uzavretie podávania návrhu kandidátov t.j. do 05.5.2008 boli navrhnutí celkom 2 kandidáti. Voľby do ŠKASEF sa konali dňa 15.5.2008 v Liptovskom Mikuláši, v čase od 15:00 do 16:00 v priestoroch pracoviska EF.

Navrhnutý boli dvaja kandidáti :
1. Jana Hudáková
2. Jozef Nagy

Zvoleným kandidátom je Jana Hudáková s počtom hlasov 9, ktorá sa tým pádom stala novým členonm ŠKASEF, zvolenýná na funkčné obdobie 2 rokov (od 1.10.2008).

Na druhom mieste sa umiestnil kandidát Jozef Nagy s počtom hlasov 8.